Cái gì đáng quý nhất đối với bạn ?

Nếu bạn được tặng 1 chiếc xe hơi, 1 chiếc điện thoại, 1 bộ nữ trang quý giá. Bạn sẽ làm gì ? Câu trả lời là giữ gìn nó cẩn thận.

vậy nếu bạn được tặng 1 cuộc đời bạn sẽ chăm sóc nó như thế nào? đôi khi chúng ta không quan tâm đến cuộc đời của mình bằng chính những của cải mà chúng ta đang năm giữ.

Mỗi con người chỉ có 1 cuộc đời. Đó chính là 1 tuyệt phẩm mà cuộc sống đã ban tặng. Bạn chính là người gieo trồng và kiến tạo nên cuộc đời mình thông qua lời nói và hành động. Vì vậy chúng ta phải để ý đến lời nói và việc làm của chúng ta vì chính nó thêu dệt nên cuộc đời chúng ta.

Bài Viết Liên Quan